Certificate of registration

Trang Trại Nông Nghiệp Hữu Cơ Tại Việt Nam‍ Kimmy Farm

 • Website URL
 • Registration number
  MIAhHkaQOdAP0PZP
 • Registration date
  January 12, 2021 at 6:04 AM
 • Description
  Thương hiệu cung cấp trứng, ấu trùng, nhộng, bột, dầu từ ruồi lính đen, hạt điều tiêu chuẩn xuất khẩu, thực phẩm thuỷ sản Organic tại Việt Nam
 • Registered pages
  100
 • Protection status
  Active
 • Account status
  Non-verified Non-verified account
  The ownership for this account has not yet been verified.

Registered, Protected & Monitored by Copyrighted.com © 2024